IsiZulu children's picture books

Results 1 - 10 of 60
Yisikhathi__4e9d68ad53289.jpg

Yisikhathi!

Zaza has a very busy and exciting day. From getting up, to singing and story time, it is always time for something fun! Join Zaza in her daily...

Product details
Yima__ubheke_ula_4e96ebf9632d1.jpg

Yima, ubheke ulalele!

The rules to crossing the road are taught to children from a young age. Yima, ubheke ulalele! uses well-known African animals, including monkeys,...

Product details
Wenzani__4e9d528ceb7e0.jpg

Wenzani?

Lele is very busy today. He makes his way through his house asking each family member, “What are you doing?”

Product details
UThando_Rocker_4e536f571e2ea.jpg

UThando Rocker

Hambisana noThando Rocker ohambweni lwakhe oluya emdlalweni webhola lezinyawo, ungasabi ukuphupha nokuba yiqhawe.

Product details
USikhukhukazana__4e427631b09a2.jpg

USikhukhukazana obomvu

USikhukhukazana obomvu uzizwa elambile ucabanga ukwenza isinkwa.

Product details
pages-from-shorty-cover-zulu

USdumo noVikela

Written and illustrated in 1973 by one of South Africa’s most famous artists, Gerard Sekoto, Shorty and Billy Boy is a book for children as well as...

Product details
Unosipho_uzohlal_4c83d12993ddb.jpg

UNosipho uzohlala noGogo

Abazali bakaThandi babulawe yi-AIDS, ngakho kufanele aye kohlala nogogo wakhe. Inkumbulo yomndeni wakhe ivezwa ngokulandela umcikilisho wokwenza...

Product details
UMntanenkosi_Oth_50a4d6573174f.jpg

UMntanenkosi Othokozile ka-Oscar Wilde

Njengoba emi phezu kwensika ephakeme nje, uMntanenkosi Othokozile, isichuse esiphambili ngempela esenziwe ngegolide, ukwazi ukubona lonke usizi...

Product details
Umngani_ka_Asand_4e969e96eb843.jpg

Umngani ka-Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Ummbila_noBhonts_4e7b08ede466e.jpg

Ummbila noBhontshisi (Hardcover)

Lena indaba yesithathu yenkonyane iNguni Elihle elaziwa ngokuthi uZikhala. Kule ndaba, uZikhala nomzala wakhe uBhontshisi bafuna ukutshala ummbila...

Product details